മാതൃകയായി വീണ്ടും കേരളം; എല്ലാ പൊതുവിദ്യാലയവും ഒക്ടോബറിൽ ഹൈടെക് ആകും.

Breaking News

തിരുവനന്തപുരം: പൊതു വിദ്യാഭ്യാസയജ്ഞത്തിന്റെ ഫലമായി കേരളത്തിലെ എല്ലാ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളും ക്ലാസുമുറികളും ഒക്ടോബറിൽ ഹൈടെക് ആകും. ഇതോടെ വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറും.

എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള 4752  സ്കൂളിലെ 44,705 ക്ലാസ് മുറിയിൽ ലാപ്‌ടോപ്, മൾട്ടിമീഡിയ പ്രൊജക്ടർ, ഡിഎസ്എൽആർ ക്യാമറ, സ്പീക്കർ, ടെലിവിഷൻ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് മുറിക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചത്.  ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള 9941 സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് മുറികൾ  ഹൈടെക് ആയി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു.

14,693 സ്കൂളിൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കി. സമഗ്ര എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പോർട്ടൽ പഠനബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നു. ശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, ഗണിതം, ഭാഷാവിഷയങ്ങൾ എന്നിവ ഡിജിറ്റലായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് സമഗ്ര പോർട്ടൽ ഉപയുക്തമാണെന്ന്‌ നവകേരളം കർമപദ്ധതി കോ ഓർഡിനേറ്റർ ചെറിയാൻ ഫിലിപ് വാർത്താ കുറുപ്പിൽ പറഞ്ഞു.

Breaking News

209 thoughts on “മാതൃകയായി വീണ്ടും കേരളം; എല്ലാ പൊതുവിദ്യാലയവും ഒക്ടോബറിൽ ഹൈടെക് ആകും.

 1. Pingback: viagra 100mg
 2. Pingback: best cialis site
 3. Pingback: cialis pills
 4. Pingback: buy chloroquine
 5. Pingback: levitra vs viagra
 6. Pingback: cialis treats
 7. Pingback: Google
 8. Pingback: mymvrc.org
 9. Pingback: cialis 10mg
 10. Pingback: Cialis 10mg usa
 11. Pingback: Cialis 20 mg uk
 12. Pingback: order lexapro 5 mg
 13. Pingback: tamoxifen 20 mg nz
 14. Pingback: cheap benicar 10mg
 15. Pingback: gambling games
 16. Pingback: slot games
 17. Pingback: gambling games
 18. Pingback: accc car insurance
 19. Pingback: personal loans
 20. Pingback: speedy cash
 21. Pingback: quick loans online
 22. Pingback: cbd oil arthritis
 23. Pingback: cbd capsules
 24. Pingback: buy custom essay
 25. Pingback: essay writing tip
 26. Pingback: write my essays
 27. Pingback: write essay for me
 28. Pingback: homework research
 29. Pingback: buy college essay
 30. Pingback: clomid 100mg cost
 31. Pingback: clonidine pills
 32. Pingback: clozaril pharmacy
 33. Pingback: combivent coupon
 34. Pingback: coreg generic
 35. Pingback: cost of coumadin
 36. Pingback: cozaar tablets
 37. Pingback: buy crestor
 38. Pingback: essay help online
 39. Pingback: ddavp australia
 40. Pingback: depakote 500 mg uk
 41. Pingback: diamox usa
 42. Pingback: diltiazem for sale
 43. Pingback: hyzaar pills
 44. Pingback: cialis 5mg
 45. Pingback: cialis buy
 46. Pingback: how to buy imodium
 47. Pingback: see post
 48. Pingback: imuran purchase
 49. Pingback: indocin 50mg cost
 50. Pingback: cheap lopressor
 51. Pingback: luvox coupon
 52. Pingback: mestinon 60mg uk
 53. Pingback: mobic 15 mg pills
 54. Pingback: motrin pharmacy
 55. Pingback: prilosec prices
 56. Pingback: procardia 30mg usa
 57. Pingback: provigil for sale
 58. Pingback: reglan 10 mg pills
 59. Pingback: retin-a cream otc
 60. Pingback: revatio purchase
 61. Pingback: risperdal 4 mg otc
 62. Pingback: seroquel online
 63. Pingback: valtrex 500mg uk
 64. Pingback: cheap voltaren
 65. Pingback: click this
 66. Pingback: zocor purchase
 67. Pingback: zyloprim cost
 68. Pingback: zyprexa online
 69. Pingback: sildenafil cheap
 70. Pingback: pioglitazone pills
 71. Pingback: cheap glimepiride
 72. Pingback: Google
 73. Pingback: olmesartan online
 74. Pingback: clonidine purchase

Comments are closed.

Top